71. Linh hồn của con người đúng là vì để yêu mến Thiên Chúa mà được tạo thành; nếu linh hồn có mong muốn sự vật gì khác ngoài Thiên Chúa thì những sự vật ấy đều không làm cho linh hồn đủ lớn; do đó phàm tất cả những gì không phải là Thiên Chúa thì không đủ làm thỏa mãn linh hồn. (Thánh Gregory)

    69. Linh hồn ơi, mày nên nhớ: Đấng tạo dựng của ngươi, ngoài việc ban cho ngươi tồn tại ra, thì lại ban cho ngươi rất đẹp, muôn đời tồn tại, ban cho ngươi sự sống, trí giác và năng lực phân biệt phải trái. (Thánh Bernard)

    68. Tất cả của tôi đều thuộc về Đấng sáng tạo tôi, lẽ nào càng không phải thuộc về Đấng cứu chuộc tôi sao? Cứu chuộc so với sáng tạo thì càng khó hơn. Vì để sáng tạo tôi thì Ngài chỉ ra lệnh là thành; nhưng để cứu chuộc tôi thì Ngài không chỉ ra lệnh mà còn nói rất nhiều lời, giảng rất nhiều đạo lý, chịu rất nhiều đau khổ, làm rất nhiều dấu lạ, Ngài càng chịu nhiều sự thảm khốc ngược đãi mà không chỉ nói một lời là xong. (Thánh Bernad)

    © 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Tripples

    Please publish modules in offcanvas position.