Chúa vẫn đi ngang qua đời tôi,
Nơi những con người bần cùng đói khổ.
Những thân phận bọt bèo, trôi sông lạc chợ,
Bị lãng quên, bị bỏ lại, lếch thếch giữa đường đời…!